Onze kwaliteitswaarborgen

Onze voortdurende verbetering voor een hoge standaard 

Unsere Qualitätsversprechen

Het bijzondere concept van ons volledige opleidingsprogramma op het gebied van uitneembare protheses heeft de SSOP tot een kwaliteitsmerk gemaakt binnen het aanbod van verschillende fabrikanten. Het is daarbij voor ons heel belangrijk om kwaliteitsstandaards op te bouwen en deze continu verder te ontwikkelen om jou de beste nascholing te kunnen bieden.

1) Lesgeven met passie

Bij het kiezen van onze teachers hechten wij grote waarde aan docenten met uitstekende expertise, sterke praktijkgerichtheid en de juiste persoonlijkheid. Daarbij zijn voor ons niet alleen de vakinhoudelijke competenties van belang, maar ook de vaardigheid om de eigen kennis op een overtuigende manier te kunnen overdragen. Daartoe hoort in het bijzonder ook het behalen van onze interne certificering voor teachers. Die is een absolute voorwaarde om überhaupt voor de SSOP te kunnen werken.
 

Unsere zertifizierten SSOP Teacher
Worksbook SSOP

2) Leren met eigen cursusmaterialen

Wie bij ons een nascholing boekt, krijgt niet alleen een uitstekend uitgevoerde opleiding, maar ontvangt ook het speciaal voor de cursus opgestelde workbook. Daarin is alle informatie inzichtelijk weergegeven, met een combinatie van theoretische basiskennis, stap-voor-staphandleidingen of afbeeldingen voor het illustreren van bepaalde probleemstellingen. Het is een belangrijk stuk gereedschap ter begeleiding van de cursus en is een onvervangbaar naslagwerk voor de uiteindelijke werkzaamheden die in het laboratorium of de tandartspraktijk worden uitgevoerd. Natuurlijk staan voor alle praktijkcursussen van de SSOP de hoogwaardige producten van Candulor ter beschikking, zodat er perfecte oplossingen voor individuele prothetische voorzieningen ontstaan.
 

3) Afsluiting met certificaat

Iedere cursusdeelnemer ontvangt van ons een bevestiging van deelname en na het succesvol behalen van het examen een eigen SSOP-certificaat. Tandartsen kunnen de deelname aan hun cursus laten aantekenen en kunnen zo belangrijke punten op het gebied van permanente educatie verzamelen. 

Zertifikat SSOP
Zertifizierung der SSOP mit der Qualitätsmanagement Norm ISO 21001:2018

4) Nascholingsaanbod met certificering


Hoge standaarden zijn voor ons niet alleen een kwestie van het bewijzen van lippendienst aan een concept, maar zijn in 2023 ook onafhankelijk bevestigd door een certificering op grond van ISO 21001:2018. Wij volgen daarmee een internationaal erkend systeem voor kwaliteitsmanagement dat zich speciaal richt op opleidingsinstellingen en gaan zo de uitdaging aan van continue verbetering. 
Voor jouw houdt dat in: Binnen jouw opleiding is gewaarborgd dat jouw persoonlijke doelen worden behaald en dat jouw behoeften bij ons werk centraal staan. Op die manier bieden wij jou een duidelijke meerwaarde ten aanzien van degelijke kennisoverdracht, een goede leeromgeving, individuele begeleiding, erkenning en continue verbetering.
 

5) Erkend opleidingsinstituut

Onze onderwijsinstelling en het programma voor permanente educatie worden ondersteund en erkend door de IFD (International Federation of Denturists). 

Supported by IFD